Foto: Valdemar Lindekrantz

Nytt oljeutsläpp i Stockholms skärgård

Under fredagsförmiddagen upptäcktes ett nytt oljeutsläpp i Stockholms skärgård. Denna gång i Jungfrufjärden. Oljan bedöms som bekämpningsbar och Kustbevakningen har enheter på plats.

– Vi har inlett en miljöräddningsoperation och arbetar just nu med att kartlägga utsläppets omfattning. Vår initiala bedömning är att oljan går att bekämpa och vi har enheter på plats för att påbörja upptagning, säger räddningsledare Filip Lundgren.

Ingen koppling till tidigare utsläpp i Stockholm
Kustbevakningen ser i nuläget ingen koppling till de utsläpp av olja som påträffats tidigare i veckan. Oljeprover har tagits och skickats för analys.

Dimma försvårar
Den låga molnbasen och diset gör det svårt för Kustbevakningens flygplan att kartlägga förekomster av olja. Istället används snabbgående båtar.

Kustbevakningen utreder vad som har orsakat utsläppet
Kustbevakningen har inlett en förundersökning gällande misstänkt brott mot lagen om utsläpp från fartyg. Utredningen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede.

Läget i korthet:

  • Olja har upptäckts i Jungfrufjärden mellan fyren Fjärdhällan och ön Stora Husaren.
  • Ingen mängdberäkning har gjorts ännu.
  • Oljeprover har tagits för analys.
  • En förundersökning har inletts.
  • Länsstyrelsen, berörda kommuner, och aktuella räddningstjänster har informerats.
  • Flera kustbevakningsfartyg finns på plats från Djurö, Vaxholm och Södertälje.

Vad ska du göra om du ser olja?
Om du ser olja i vattnet, bör du kontakta Kustbevakningens ledningscentral. Var så exakt som möjligt med position och hur vi kan nå dig för att få mer information.

Olika ansvar för olja i vattnet och olja på land
Kustbevakningens ansvarar för att bekämpa utsläpp av olja till sjöss, medan olja som nått land är den berörda kommunens och räddningstjänstens ansvar. I händelser som den som nu inträffat samverkar Kustbevakningen nära med flera andra aktörer för att reducera konsekvenserna av utsläppet och om möjligt förhindra det från att nå land.