Det oljeliknande ämnet i Stockholms skärgård som siktats under fredagen kan vara sot. Foto: Privatperson

Oklart om det är olja i Stockholms skärgård

Tidigare uppgifter om ett nytt oljeutsläpp i Jungfrufjärden i Stockholms skärgård kan visa sig vara felaktiga. Efter analys av prover från vattnet tyder resultaten på att det är sot. Kustbevakningen fortsätter att undersöka ämnet som flera privatpersoner observerat.

Kustbevakningen har under fredagen sökt av stora områden i och kring Jungfrufjärden och undersökt de positioner som rapporterats in från allmänheten. Kontrollerna till sjöss av det oljeliknande ämnet tillsammans med resultatet av genomförda provtagningar tyder på att det inte är olja som påträffats. Det handlar troligtvis om någon form av sot, även om bilden fortfarande inte är helt tydlig.

– Vi kan inte utesluta att det är olja, men troligtvis handlar det om något annat, till exempel sot. Data visar att det kan röra sig om nedfall från luften, säger Filip Lundgren, räddningsledare på Kustbevakningen.

De senaste dagarnas molntäcke har legat som ett lock över stora delar av landet. Förekomsterna av det oljeliknande ämnet kan med andra ord vara effekten av ett väderfenomen, och det förmodade sotet kommer möjligtvis från någon form av industri eller liknande. Källan till sotet är okänd i dagsläget, men att det skulle komma från sjöfarten är inte troligt.

– Vi har rapporter från flera delar av landet, och vi har kunnat avfärda dem som sot. Men i Stockholms skärgård är bilden otydlig. Eftersom vi i tisdags hade ett bekräftat utsläpp av mineralolja, vill vi göra allt vad vi kan för att ta reda på vad det här är. Till vår hjälp har vi utomstående experter, säger Filip Lundgren.

– Skulle ett fynd visa sig vara olja som går att bekämpa, då gör vi naturligtvis det, säger Filip Lundgren.

Dimma försvårar

Den låga molnbasen och diset gör det svårt för Kustbevakningens flygplan att kartlägga förekomster av olja. Istället används snabbgående båtar och två av myndighetens fartyg med förmåga att bekämpa oljeutsläpp. Under lördagen fortsätter arbetet med att försöka kartlägga utsläppets och ta reda på vad det är för ämne.

Olika ansvar för olja i vatten och på land

Kustbevakningens ansvarar för att bekämpa utsläpp av olja till sjöss, medan olja som nått land är den berörda kommunens och räddningstjänstens ansvar. I händelser som den som nu inträffat samverkar Kustbevakningen nära med flera andra aktörer för att reducera konsekvenserna av utsläppet och om möjligt förhindra det från att nå land.

Vad ska du göra om du ser olja?

Om du ser olja i vattnet, bör du kontakta Kustbevakningens ledningscentral. Var så exakt som möjligt med position och hur vi kan nå dig för att få mer information.