Olja borstas ombord ett av Kustbevakningens strandnära oljebekämpare. Foto: Kustbevakningen

Olja har nått land

Cirka 7000 liter (sju kubikmeter) olja har hittills tagits upp till sjöss av Kustbevakningens fartyg. Men trots det intensiva arbetet har en mindre mängd olja nått land vid Flatvarp.

Ett intensivt arbete pågår med att bekämpa och begränsa oljan som läckt ut från fartyget Makassar Highway. Oljeutsläppet skedde i samband med att fartyget oplanerat lättade från grundet och de skyddande länsorna gav vika.

‒ Vi gör allt vi kan för att förhindra att ytterligare olja når land. Mängden olja som kommit ut är ännu inte fastställd. Sett till den totala mängden olja som finns ombord på haveristen rör det sig om en mindre mängd, säger Roger Gebauer.

Fartyget har dragits längre bort från grundet och läcker inte mer i nuläget. Det kommer nu att undersökas och tömmas på olja av det kontrakterade bärgningsbolaget.

Kustbevakningen bygger nu upp en basplats i Flatvarps hamn för sanering och miljöskyddsmateriel och har därför spärrat av området. Arbetet sker på flera fronter och i samverkan med räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet.

‒ Vi har ett bra samarbete med samtliga involverade aktörer och vi har alla ett gemensamt mål: att skydda havsmiljön genom att bekämpa oljan som läckt ut och förebygga ytterligare oljeutsläpp, säger Roger Gebauer.

Kustbevakningen arbetar för att ta upp så mycket av oljan som möjligt till sjöss. Det är det mest effektiva: större mängder kan tas upp, det går snabbare, och kostnaderna blir lägre än om oljan når land.

Väderförhållandena det kommande dygnet är gynnsamma för arbetet till sjöss.

Råd om du kommer i kontakt med olja:

  • undvik oljan och att andas in ångorna,
  • undvik att få olja på dig,
  • om du andas in ångorna, förflytta dig till en plats med frisk luft,
  • om du får olja på huden, tvätta av den skyndsamt med tvål eller rengöringsmedel.

Detta gör Kustbevakningen just nu:

  • Bekämpar den olja som kommit ut i samband med att haveristen förflyttats från grundet.
  • Karterar området runt haveristen med flyg.
  • Resursförstärker med ytterligare miljöskyddsmateriel.
  • Förbereder att lägga ut nya länsor runt haveristen för att förhindra att med olja kommer ut.
  • För en aktiv dialog med samverkande myndigheter och organisationer.

Bakgrund

På måndagen den 21 juli klockan 07.28 larmades Kustbevakningen om att ett 139 meter långt lastfartyg på väg till Södertälje gått på grund norr om Loftahammar. Ingen person skadades i samband med kollisionen. Sedan i måndags bedriver Kustbevakningen en miljöräddningsoperation med syfte att förhindra olja att läcka ut i Östersjön.