Oljeoperation utanför Öland avslutad

Kustbevakningen avslutar operationen utanför Öland på torsdagen. Det kvarvarande oljeskimmer som kustbevakningsflyget kartlagt under torsdagsförmiddagen inte går att ta upp.

 – De rester av utsläppet som vi sett på platsen är inte längre bekämpningsbart. Vilket innebär att det inte längre finns någon olja kvar att ta upp ur vattnet, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Fartyget KBV 003 beger sig nu till en hamn i Oskarshamn för att tömma tanken på den tjockolja som plockats upp i utsläppsområdet under främst tisdagen. Fartyget och dess utrustning kommer där att tvättas rent.

På plats sedan i tisdags

Kustbevakningens fartyg KBV 003 har befunnit sig vid oljebältet söder om Öland sedan i tisdags eftermiddag. Enligt preliminära beräkningar har 700 liter tjockare olja plockas upp av fartyget. Det är oklart var ifrån oljan kommer och hur den har hamnat i vattnet. Utsläppet är uppskattningsvis upp till 17 kubikmeter(17 000 liter) olja stort. Vilket anses vara ett mindre oljeutsläpp. De rester av utsläppet som finns kvar och som inte är möjliga att ta upp kommer troligtvis avdunsta innan de når land. Oljan ligger i nuläget cirka tre landmil ut (ungefär 18 nautiska mil).

Kustbevakningen har inlett en förundersökning om misstänkt miljöbrott och de prover som säkerställs på platsen kommer att skickas vidare för vidare analys.

Om miljöräddning till sjöss

Kustbevakningen är den myndighet som ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skador vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras för att skydda naturen så långt det är möjligt. Kustbevakningen är därför ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg. Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 003 kan totalt ta upp cirka 1000 kubikmeter olja, det vill säga 1000 000 liter.