Foto: Privat bild

Analysen klar av mystiskt ämne på västkusten

Kustbevakningen har nu fått besked från analysen av de prover som tagits på det oljeliknande ämnet.

Analysen visar att det med största sannolikhet inte är olja. Det finns heller inga indikationer hittills på att det är farligt för människor eller djur. Tyvärr har det inte gått att fastställa själva ämnet.

- I och med beskedet inleder vi ingen miljöräddning eller vidtar fler åtgärder. Kustbevakningen är naturligtvis fortsatt intresserad av att få reda på vad det kan vara men bedömer att vi inte kommer längre just nu, säger Fredrik Tyrén, som är operativ beredskapshavare vid Kustbevakningen i Göteborg.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Efter experternas besked avslutar Kustbevakningen ärendet.

Uppdaterad nyhet tisdag 17 april kl. 15.40:

 

Under tisdagen har Kustbevakningen fått ytterligare samtal från flera privatpersoner som har sett ämnet på olika platser. Samtalen visar att fenomenet nu setts från Halmstad i söder till Sydkoster i norr. Substansen ser ut som mineralolja men är luktfritt och klibbar inte.

- Vi fortsätter att ta emot rapporter om var fenomenet förekommer och försöker ta reda på vad som är orsaken samt vilken typ av substans det kan handla om. Möjligtvis kan det vara ett naturfenomen kopplat till smältvatten efter vintern eller att det är sotnedfall. Det finns inget som tyder på att det är olja eller ett utsläpp, säger Fredrik Tyrén som är operativ beredskapshavare (OBH) vid Kustbevakningen i Göteborg.

Kustbevakningen har haft kontakt med Kerstin Johannesson, professor i marinbiologi vid Göteborgs universitet. Kerstin och hennes kollegor har försökt komma till klarhet med vad det är för ämne:

- Vi har kikat på det i mikroskop och vi kan inte hitta några som helst biologiska strukturer, som celler eller liknande, eller någon klorofyll. Det kan alltså inte vara planktonblomning. Det går inte att se några partiklar men det kanske ändå lutar åt nedfall ifrån luften i form av sot eller liknande och en slemmig hinna av bakterier som koloniserat sotet, säger Kerstin Johannesson.

Sotpartiklar en av flera teorier

En person som varit i kontakt med Kustbevakningen och har forskat sedan 1970 om luftföroreningar säger att det i själva verket är sot- och kolpartiklar från olje- och koleldning.

Väderleken skulle i så fall göra att små vattenpartiklar fångar upp sotet på utsidan av vattendroppen och när droppen når vattenytan så samlas dropparna och sotet på ytan, vilket skapar fenomenet. Anledningen till att de lägger sig på vattenytan är att partiklarna är något "feta" och inte blir upplösta i vattnet.

Förklaringen skulle vara att fenomenet uppstår mellan vinter och vår när fuktig luft tar upp partiklarna och sedan sjunker och lägger sig på isen. När isen smälter samlas detta och koncentreras till strandkanten eller andra områden där vattnet är stilla.

En annan teori kan vara att det är organiska ämnen som bildas naturligt i vattnet och flyter upp på ytan och samlas där vid lugnt vatten.

Under eftermiddagen eller kvällen kommer Kustbevakningens flyg att försöka få en överblick av omfattningen.

 

Bakgrund

 

Måndagen 16 april 22.32:

 

Under måndagen har det kommit in flera oroliga telefonsamtal till Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg om ett oljeliknande ämne i Hakefjorden på västkusten.

Personerna som hört av sig till Kustbevakningen har sett ett ämne i vattnet som liknar olja.

Ledningscentralen har informerat räddningstjänsten i Stenungsund som varit på plats och meddelat att det inte är olja eftersom det varken klibbar eller luktar.

Kustbevakningen har med fartyget KBV 490 varit i Källsbyområdet och konstaterat att det förmodligen inte rör sig om någon mineralolja. Personalen på KBV 490 har tagit prover som ska analyseras.

- Vi vet inte vad det är än men antar att det är något biologiskt. Proven får ge svar, säger Ragnhild Bussqvist som är befäl på Kustbevakningens ledningscentral i Göteborg.

Kustbevakningen är intresserad av att få uppgifter från allmänheten om det har gjorts observationer på andra ställen än i Hakefjorden.