Oljeutsläpp efter att fartyg kommit loss från grund

Tidigt på söndagsmorgonen kasade lastfartyget av grundet det stått på under en dryg vecka. Fartyget flyter och är ankrat. Ett intensivt arbete pågår för att samla in den olja som låg inlänsad runt fartyget innan det gled av grundet. Enligt senaste driftprognosen finns det risk att oljan kommer att nå land.

– När fartyget oplanerat kom av grundet, tog den med sig delar av våra skyddande länsor. Det är oljan som låg innanför länsorna som vi nu arbetar med att sanera, säger räddningsledare Roger Gebauer.

Mängden olja som ännu inte tagits upp är inte fastställd. Kustbevakningsflyget karterar området från luften.

Sedan igår har cirka 2600 liter oljeemulsion tagits omhand av Kustbevakningens fartyg på plats. Även Sjöräddningssällskapet i Loftahammar har engagerats med att leta efter olja i landnära områden.

Insatsen vid haveristen skalas nu upp och ytterligare miljöskyddsmateriel är på väg från Oskarshamn och Karlskrona. Räddningstjänsten i Västervik är inkopplade för att delta i räddningsarbetet från land.

– Vi gör nu allt vi kan för att förhindra att oljan når land. Väderförhållandena de kommande dygnet är gynnsamma för oss men enligt våra driftprognoser rör sig oljan västerut mot land.

Det är främst skärgården runt Loftahammar upp till Valdemarsvik som kan drabbas av ett eventuellt påslag.

– Vi uppmanar allmänheten att inte komma i kontakt med oljan och den påträffas i vattnet eller på land, säger Roger Gebauer, räddningsledare.


Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 033 tar upp olja med ett system bestående av borstar, som samlar upp och skrapar av oljan i tankar ombord. Oljan når borstsystemet genom länsarmar som fångar in oljan i vattnet och leder den till borstarna.


Detta gör Kustbevakningen just nu

  • Bekämpar den olja som kommit ut i samband med att haveristen förflyttats från grundet.
  • Begärt hjälp av SSRS Loftahammar i sökandet efter olja.
  • Karterar området runt haveristen med flyg.
  • Resursförstärker med ytterligare miljöskyddsmateriel.
  • Justerar länsorna som lagts ut runt haveristen för att begränsa ett oljeutsläpp.
  • För en aktiv dialog med samverkande myndigheter och organisationer.

Sammanfattning av läget

  • Fartyget flyter och är ankrat.
  • En okänd mängd olja har läckt ut i öppet vatten efter att fartyget kommit av grundet.
  • Enligt rådande driftsprognoser riskerar olja att slå på land i skärgården runt Loftahammar och Valdemarsvik.
  • Räddningsledaren uppmanar allmänheten att inte komma i kontakt med oljan.

 

Kustbevakningens kombinationsfartyg tar upp olja med ett system bestående av borstar, som samlar upp och skrapar av oljan i tankar ombord. Oljan når borstsystemet genom länsarmar som fångar in oljan i vattnet och leder den till borstarna.