Oljeutsläpp i Malmö hamn när hydrauloljeslang brast

Under måndagen den 27/8 skedde ett oljeutsläpp i Malmö hamn från Kustbevakningens fartyg KBV 034.

Det var i samband med att fartyget skulle lämna kaj som en hydrauloljeslang brast och cirka 300 liter olja läckte ut. Uppskattningsvis 150 liter hydraulolja beräknas ha kommit i vattnet. Oljan som läckte ut är av typen biohydraulolja, vilket innebär att den är biologiskt nedbrytbar. Kustbevakningen har anmält händelsen till Polisen, som har förhört befälhavare och maskinchef, och kommunal räddningstjänst har varit på plats.

− Vi följer de rutiner som finns ombord för utsläpp från eget fartyg. Vi har lagt ut länsor runt fartyget för att förhindra att oljan sprider sig och har med hjälp av våra egna pumpar sugit upp den olja vi har ringat in, säger Peter Boussard som är befälhavare ombord KBV 034.