KBV 003 Amfitrite är på väg till positionen för utsläppet. Foto: Kustbevakningen

Oljeutsläpp i Östersjön utanför Skåne

Idag på morgonen har ett oljeutsläpp upptäckts i havet sydost om Ystad. Utsläppet, som består av olja av en tjockare typ, bedöms som möjligt att bekämpa.

Kustbevakningens fartyg KBV 003 från Karlskrona och KBV 048 från Malmö beräknas vara framme vid utsläppet klockan 17.00 för att påbörja upptagning.

Oljan har för närvarande har en utbredning på 3 000 x 100 meter, och beräknas som mest omfatta cirka 9 000 liter. Oljebältet är ännu kompakt. Enligt Kustbevakningens beräkningar kommer utsläppet att nå land under lördagskvällen.

– Vi är på väg med två fartyg med oljeupptagningsförmåga. Målet är att plocka upp så mycket som möjligt av oljan till havs. Men vi måste vara beredda på att delar av utsläppet når land. Därför står vi i nära kontakt med Länsstyrelsen i Skåne och de kommunala räddningstjänsterna som har ansvaret för stränderna, säger Fredrik Gustafsson, räddningsledare på Kustbevakningen.

Väderförhållandena är relativt goda. Vädret är stabilt, det blåser sydliga vindar på 7-8 meter per sekund, ingen nederbörd och sikten är god. Oljan driver på öppet hav.

– Det rör sig om en mellanstor händelse. Vi kommer att veta mer när vi har personal och fartyg på plats, säger Fredriks Gustafsson.

Kustbevakningens resurser till havs har kapacitet att ta hand om ett utsläpp av den aktuella storleken. Enligt rutin informeras grannländerna som också meddelar eventuellt tillgängliga resurser för att assistera.

Berörda kommuner och Länsstyrelsen Skåne informeras löpande.

Informationen på Kustbevakningens webbplats uppdateras ikväll efter att fartygen nått fram till utsläppet.

  • Oljan upptäcktes av ett tyskt övervakningsflyg inom ramen för ett samarbete om havsövervakning från luften
  • Kustbevakningens eget flyg kunde en stund senare bekräfta utsläppet
  • Utsläppet består av mineralolja på en position cirka tio nautiska mil sydost om Ystad, på svenskt territorialhav
  • Kustbevakningen bedömer att upptagning är möjlig
  • Förundersökning är inledd om brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Källan till utsläppet är ännu okänd.