Miljöskyddsmateriel under transport. Foto: Kustbevakningen

Områden spärras av i oljesaneringsarbetet

Kustbevakningen har spärrat av vattenområdet mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb. Avspärrningen består av en länsa och det kommer därför inte att vara möjligt att passera.

Avspärrningen kommer att gälla tills annat meddelas. Så länge området är avspärrat kommer Kustbevakningen att finnas på plats.

− Avspärrningen är till för att skydda allmänheten och skapa arbetsro för personalen på plats, säger räddningsledare Mattias Heneborn.  

Kustbevakningen fortsätter arbetet med att bekämpa och begränsa den olja som läckt ut från Makassar Highway i Tjust skärgård under måndagen. Kustbevakningens flygplan kommer att genomföra överflygningar under dagen för att kartera utsläppets omfattning och ge en lägesbild till räddningsledaren.

Haveristen har dragits längre bort från grundet och läcker inte olja i nuläget. Oljan som läckt ut är en brännolja med låg svavelhalt. En av de skadade tankarna töms på olja av ett bärgningsbolag på uppdrag av rederiets försäkringsbolag.

− Innan fartyget kan bogseras in i hamn ska skrovet undersökas av dykare och saneras från olja. Detta utförs av privata firmor på uppdrag av rederiets försäkringsbolag. Kustbevakningen finns på plats och övervakar arbetet, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Kustbevakningen har jämte Västerviks räddningstjänst upprättat en basplats i Flatvarps hamn för sanering och miljöskyddsmateriel och har därför spärrat av området. På plats finns även materiel som räddningstjänsten begärt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Väderförhållandena det kommande dygnet är gynnsamma för arbetet till sjöss.

Detta gör Kustbevakningen just nu:

  • Bekämpar den olja som kommit ut i samband med att haveristen förflyttats från grundet.
  • Karterar området runt haveristen med flyg.
  • Resursförstärker med ytterligare miljöskyddsmateriel och personal.
  • För en aktiv dialog med samverkande myndigheter och organisationer.

Inbjudan till pressträff 30/7 kl. 15:00 i Flatvarp

Kustbevakningen bjuder tillsammans med räddningstjänsten i Västervik in till pressträff i Flatvarps hamn klockan 15.00. Då kommer en gemensam lägesbild att presenteras.

Bakgrund

På måndagen den 21 juli klockan 07.28 larmades Kustbevakningen om att ett 139 meter långt lastfartyg på väg till Södertälje gått på grund norr om Loftahammar. Ingen person skadades i samband med kollisionen. Sedan i måndags bedriver Kustbevakningen en miljöräddningsoperation med syfte att förhindra olja att läcka ut i Östersjön.