Foto: Kustbevakningen

Riktade kontroller mot fiske av gös och ål i Vänern

25 april–25 maj är gösen fredad i Vänerns fredningsområden. Ålfiske är förbjudet helar året i Vänern. Kustbevakningen kommer tillsammans med länsstyrelserna att utföra riktad fisketillsyn under denna period.

Fredningsperioden är till för att skydda fisken under sin lekperiod. Under fredningen får inget fiske riktas mot gös inom fredningsområdena. Ålen är akut utrotningshotad och fiske efter ål är förbjudet hela året i hela Vänern. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att respektera gällande regler.

Personal på KBV 051 från Kustbevakningens station i Vänersborg deltar i kontrollerna.

Reglerna är i korthet:

  • Inom fredningsområden är det förbjudet att fiska med nät samt handredskap om fiskemetoden som sådan kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet.
  • Om man av misstag fångar en gös skall denna genast återutsättas.
  • Fiske efter ål utan särskilt ålfisketillstånd är förbjudet.
  • I Byälvens fredningsområde är gösen fredningstid förlängd till den första lördagen i juli kl 12:00.

För att skydda ålen kommer Länsstyrelsen att göra en riktad tillsynsinsats med hjälp av drönare. Drönaren kan komma att användas i strandnära områden i hela Vänern under maj månad.

Du som fiskar, tänk på detta:

  • Om du fångar fisk som du inte får, eller önskar, behålla är det viktigt att fisken hanteras varsamt.
  • Drilla fisken så kort stund som möjligt och lyft inte upp den ur vattnet.
  • Om du måste ta i fisken använd blöta händer så att du inte skadar fiskens slemskikt.