Foto: Kustbevakningen

Saneringsarbetet fortsätter under tisdagen

Natten har varit lugn för Kustbevakningens medarbetare på haveriplatsen. Inriktningen idag är att fortsätta ta upp så mycket olja som möjligt. Parallellt arbetar vi med att förebygga att mer olja kommer ut från haveristen. I nuläget läcker det inte olja från Makassar Highway.

− Vi arbetar på två fronter, dels tar vi upp olja till sjöss och dels övervakar vi tömningen av olja från haveristen för att säkerställa att inte mer olja kommer ut i havet, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Under dagen kommer kustbevakningsflyget att cirkulera över det drabbade området för att kartera oljeutsläppet och förmedla lägesbilder till staben.

Det bärgningsbolag som anlitats av rederiets försäkringsbolag kommer att utföra ytterligare dykningar på skrovet under dagen. För tillfället läcker fartyget inte olja, men bärgningsföretaget gör bedömningen att skadorna på fartygets botten och tankar är betydligt mer omfattande än de initiala bedömningarna. Det är ett allvarligt läge och det är viktigt att fartyget töms på olja innan det bogseras in till hamn.

− Idag finns vi på plats vid haveristen och kommer även ha personal ombord för att följa arbetet med tömningen av olja och ta del av resultatet från dagens dykningar, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Avspärrningarna som upprättades igår i farleden mellan fastlandet och Huvudskär strax söder om fyren Olsklabb gäller fortfarande. Avspärrningen består av en länsa och det är därför inte möjligt att passera, utan båtar får gå utomskärs.

− Vi har tillsatt alla resurser vi kan för att värna miljön och det kommer att ta lång tid innan vi kan räkna med att det här är över, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Klockan 13.00 idag hålls en pressträff på plats i Flatvarps hamn tillsammans med Räddningstjänsten i Västervik. Patrik Lindén, Kustbevakningens biträdande On Scene Commander och Jörgen Svensson, räddningstjänstens skadeplatsschef kommer vara tillgängliga för individuella intervjuer efteråt.