Sjöräddning som övergick i miljöräddning

Kustbevakningens miljöräddningsfartyg KBV 050 från Södertälje befinner sig under söndagen vid den grundstötta båten utanför Oxelösund för att tömma den på olja.

En person larmade under lördagen om sjönöd och efter en lyckad livräddningsinsats övergick arbetet till miljöräddningstjänst, det vill säga att säkerställa att inte olja eller andra skadliga ämnen ska läcka ut i vattnet. Området som båten befinner sig i är Enskärs fågelskyddsområde, i Södermanlands län.

 – Idag arbetar vi med att tömma de två bränsletankarna ombord. Vi har idealiska väderförhållanden med lätta vindar och igen sjögång, säger befälhavare Johan Westberg på KBV 050.

Då båten ligger på grunt vatten arbetar kustbevakarna med att metodisk fylla tomma oljefat som sedan fraktas med en mindre arbetsbåt bort till det ankrade miljöfartyget. Dessa töms sedan i containrar som Kustbevakningen har köpt in av räddningstjänsten. Totalt rör det sig om cirka 1000 liter (en kubik) olja.

 – Då en av bränsletankarna ligger otillgängligt ner mot botten, behöver vi under dagen tömma båten på vatten för att få den över ytan och komma åt bränsletanken. Vi arbetar metodisk och kommer att hålla på hela dagen med detta, säger befälhavare Johan Westberg.

Redan direkt efter livräddningsinsatsen startades arbetet att begränsa risken för utsläpp. Kustbevakningens patrullfartyg, KBV 313, från Oxelösund var tidigt på plats och la ut skyddande länsor kring haveristen, i väntan på att miljöskyddsfartyg skull komma till platsen.

 – Den mindre mängd dieselolja som har läkt från haveristen har samlats in innanför länsan som KBV 313 snabbt la ut och besättningen på KBV 050 jobbar nu för att samla upp all olja i vattnet och från tankarna i haveristen, säger räddningsledare Fredrik Lindblom.

Enligt befälhavaren ombord på Kustbevakningens miljöräddningsfartyg har djurlivet i området troligtvis inte påverkats av den mindre mängd oljestrimma som kommit i vatten från den haveristen innan skyddsåtgärder kom på plats. Så kallade absorberingslänsor, som suger till sig olja, länsar för närvarande in oljan från båten vid grundet.

 – Vi har även haft tillsynsmän i området som kontrollerar om olyckan har påverkat fågellivet i området, men som det ser ut har vi kommit på plats i tid och lyckats undvika att olja har läckt ut i häckningsområdena, säger räddningsledare Fredrik Lindblom.