Fartyget står på grund öster om Hargshamn Foto: Kustbevakningen

Bulkfartyget undersökt av dykare

Uppdaterat 181007: Under helgens dykningar hittades en mindre reva i skrovet och några inbuktningar i fören. I och med att fartyget är i hamn och det inte bedöms finnas några risker har Kustbevakningen avslutat operationen. Förundersökningsmaterialet har lämnats vidare till polisen som tar beslut om eventuell fortsatt utredning.

 

Uppdaterat 181006 kl. 15.15: Under eftermiddagen har fartyget kunnat ta sig in till hamn för egen maskin. Kustbevakningens dykare undersöker fartyget under helgen.

Tidigare information: På lördagsnatten kl. 01.28 fick Kustbevakningens ledningscentral besked från lotskontoret att ett 89-meters bulkfartyg lastat med flis gått på grund öster om Hargshamn.

Fartyget hade lämnat Hargshamn och kort efter fått blackout, vilket innebar att maskineriet slogs ut och fartyget gick lätt på grund. Det finns inga rapporterade personskador men vissa skador på de förliga barlasttankarna. Ingen olja eller annat läckage har rapporterats.

Kustbevakningens fartyg KBV 315 och KBV 202 finns vid haveristen och under dagen förväntas Kustbevakningens dykare kunna undersöka skrovet. Samverkan sker på plats med Transportstyrelsen för beslut om vidare åtgärder.

Polisen har inlett en förundersökning och  Kustbevakningen bistår polisen i utredningen gällande vårdslöshet i sjötrafik.