KBV 001 tillsammans med delar av Västerhavets miljöräddningsflotta i form av danska Gunnar Thorson och norska Ryvingen. På bild syns även Sjöfartsverkets Scandica som spelade haverist under övningen utanför Lysekil. Foto: Kustbevakningen

Sverige värd för miljöräddningsövningar i både öst och väst

Under september har två miljöräddningsövningar genomförts på var sin sida kusten med våra nordiska grannländer i enlighet med Köpenhamnsavtalet. Syftet med övningarna är att förbättra utlarmningsprocesser, kommunikation och operativt samarbete vid större utsläpp.

Viktigt samarbetsavtal

Köpenhamnsavtalet skrevs på 1971 och förbinder de nordiska länderna att samverka för att skydda havsmiljön från utsläpp av olja eller andra farliga ämnen, oavsett vilket av länderna som drabbats. Inom ramen för avtalet genomförs årliga regionala övningar i Bottniska viken och i Västerhavet.

Realistiskt övningsscenario

I år har Sverige och Kustbevakningen varit värd för övningarna som genomfördes utanför Härnösand och Lysekil under september. Ett stort oljeutsläpp till följd av en grundstötning har varit det gemensamma grundscenariot för båda övningarna. Det har sedan varit upp till de fartyg och flygplan som övats att samarbeta för att bekämpa det fiktiva utsläppet och begränsa dess spridning. 

”Får vi ett större oljeutsläpp är vi beroende av varandra.”

Jonas Holmstrand på Kustbevakningens operativa räddningstjänstsektion har agerat övningsledare under en av övningarna och ser positivt på resultatet:

– Jag är nöjd med övningen i sin helhet och imponerad av hur besättningarna verkligen gjort sitt bästa. Det är också då vi får ut som mest. Nu ska vi ta hand om lärdomarna och se till så vi kan slipa ytterligare på samspelet med våra grannländer. Får vi ett större oljeutsläpp är vi beroende av varandra.