Foto: Kustbevakningen

Uppdatering om oljeutsläppet utanför Skåne

Morgonens spaningsresultat visar inte på några spår av olja. Men Kustbevakningen utgår från att oljan alltjämt driver och kan nå land.

Du som observerar olja

Olja på land, ring 113 13.

Olja till havs, kontakta Kustbevakningens ledningscentral:

‒ Det är naturligtvis frustrerande, både för oss och den organisation som finns i beredskap i land, men vi jobbar vidare utifrån de data vi har, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Ny flygspaning, som fokuserar på mer landnära vattenområden, beräknas ske under eftermiddagen. Kustbevakningen söker strandnära med mindre båtar tillsammans med SSRS. Från land leder Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund arbetet. Eftersök koncentreras till de platser där olja troligast kan nå land.

Kustbevakningen har under förmiddagen spanat med flyg och fartyg och har tillgång till satellitbilder från den europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA. Resultatet från samtliga källor är samstämmigt: det finns i nuläget inga spår av olja på vattenytan. Utsläppet bekräftades på fredagen av två olika spaningsflyg, men var försvunnen när Kustbevakningens fartyg kom till positionen under eftermiddagen.

­‒ Vi utgår från att oljan finns i vattnet, och arbetar utifrån ett det rör sig om ett pågående utsläpp, säger Fredrik Gustafsson.

Vi bibehåller därför ett högt spaningstryck med fartyg och flyg, men med mer strandnära fokus. Likaså bibehåller vi vår stab och höjd beredskap för att kunna tillföra räddningsmateriel.

‒ Allt tyder på att oljan har sjunkit. I värsta fall driver den under ytan mot land, men den kan också driva till havs eller till och med ha lösts upp, säger Fredrik Gustafsson.

Med tanke på det osäkra läget bibehåller Kustbevakningen fartyg i området och kommer att spana mer strandnära än tidigare med mindre.

Den senaste driftprognosen, baserad på oljans senaste kända position, men med hänsyn till nu rådande väder ett dygn senare, säger att det finns risk att olja kan ha nått stränder, eller kan komma att göra det under dagen. Prognosen är fortfarande osäker, då den utgår från att oljan finns på ytan, där den nu bevisligen inte finns.

Kustbevakningen informerar löpande berörda räddningstjänster, Länsstyrelsen Skåne och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Miljöräddningsfartyg finns i området.

– Tyvärr är det så att ju längre oljan driver under ytan, och ju grundare vatten den når, desto mindre tid har vi att stoppa den, säger Fredrik Gustafsson.