Foto: Kustbevakningen

Värre skador på fartyget – en omgående bogsering diskuteras

Under förmiddagens dykningar på haveristen upptäcktes så pass allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar att rederiet omgående önskar bogsering till Oskarshamn.

När detta skrivs har Kustbevakningen inte fattat beslut om att tillåta en bogsering, men sämre väder väntas och det finns en oro över fartygets stabilitet om det ligger kvar på platsen. Det pågår en dialog mellan rederiet, Transportsstyrelsen, Kustbevakningen, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser om när och hur en möjlig bogsering skulle kunna påbörjas.

− Jag har ännu inte fattat beslut om att godkänna en bogsering. Beslutet kommer att baseras på det alternativ som innebär minst risk för att olja ska läcka ut, säger Mattias Heneborn.

En förutsättning för en bogsering är att Kustbevakningen följer bogseringsekipaget med miljöskyddsfartyg som kan samla in ett eventuellt utsläpp av olja.

Bogseringen beräknas ta upp emot 30 timmar. En planerad färdväg och skadeinventering ska lämnas in till Kustbevakningen innan beslut om bärgning kan tas.

Räddningstjänsten i Oskarshamn är informerad om läget.

Det finns uppskattningsvis uppåt 400 000 liter olja ombord på fartyget.

Kustbevakningens flyg kommer att följa en eventuell bogsering och miljöskyddsfartyget KBV 031 är på väg från Stockholm för att finnas som en ytterligare resurs om ett oljeutsläpp sker. Flera kustbevakningsfartyg finns på plats och kan delta i bogseringen.

Kustbevakningen fortsätter att tillsammans med räddningstjänsten ta upp den olja som har läckt ut.