Olja pumpas ombord Kustbevakningens fartyg KBV 033 från Oskarshamn. Foto: Kustbevakningen

Vrak öster om Öland läcker inte längre olja

Vraket Finnbirch har upphört att läcka olja. Vid de senaste tömningsförsöken har bara vatten pumpats upp till Kustbevakningens fartyg.

Den specialbyggda containern kommer vara kvar som ett skydd ifall ett nytt läckage uppstår. Kustbevakningsflyget kommer som tidigare att regelbundet flyga över positionen för att säkerställa att ingen olja läcker ut.

– Vi har beslutat om att avsluta vår miljöräddningsoperation men vi har fortsatt hög beredskap ifall vraket börjar läcka igen, säger räddningsledare Fredrik Tyrén.

Sedan läckaget upptäcktes i mitten av december har drygt 1400 liter olja hindrats från att läcka ut i Östersjön.

Det var i mitten av december som Kustbevakningens flyg upptäckte ett oljeutsläpp vid positionen för vraket Finnbirch. Vraket ligger på 82 meters djup.

För att stoppa det pågående oljeläckaget har Kustbevakningen använt sig av en okonventionell lösning: en specialbyggd container som vänts uppochned över det läckande vraket med en slang upp till ytan dit oljan kan pumpas och tömmas regelbundet.

Fartyget Finnbirch förliste 2006 till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.

Media är fria att använda Kustbevakningens bilder vid publicering.