Olja pumpas ombord Kustbevakningens fartyg KBV 033 från Oskarshamn. Foto: Kustbevakningen

Fortsatt oljeläckage från vrak i Östersjön

Vraket Finnbirch, som ligger mellan Öland och Gotland har åter börjat läcka mindre mängder olja. Kustbevakningen har därför återupptagit arbetet med att tömma den container som förhindrar oljan från att läcka ut i Östersjön.

I slutet av februari avslutade Kustbevakningen sin miljöräddningsoperation efter att bara vatten pumpats upp till Kustbevakningens fartyg.

Efter att kustbevakningsflyget på senare tid upptäckt mindre mängder oljeskimmer på ytan har det fattats beslut om att återuppta arbetet med att tömma den specialbyggda container som förhindrar oljan från att läcka ut i Östersjön.

Sedan läckaget upptäcktes i mitten av december har drygt 3100 liter olja hindrats från att läcka ut i Östersjön.

Det var i mitten av december som Kustbevakningens flyg upptäckte ett oljeutsläpp vid positionen för vraket Finnbirch. Vraket ligger på 82 meters djup.

För att stoppa det pågående oljeläckaget har Kustbevakningen använt sig av en okonventionell lösning: en specialbyggd container som vänts uppochned över det läckande vraket med en slang upp till ytan dit oljan kan pumpas och tömmas regelbundet.

Fartyget Finnbirch förliste 2006 till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.

Media är fria att använda Kustbevakningens bilder vid publicering.