En uppochnedvänd container har sjösatts för att samla upp olja från det läckande vraket. Foto: Kustbevakningen

Sjösatt container ska samla olja från läckande vrak

För att stoppa det pågående oljeläckaget från vraket Finnbirch öster om Öland har Kustbevakningen använt sig av en okonventionell lösning: en specialbyggd container.

Containern, som vänts uppochned, har under helgen framgångsrikt sjösatts och placerats över läckaget på cirka 80 meters djup.

Oljan som samlats inuti containern kommer att pumpas upp till ytan senare i veckan. För tillfället råder hög sjö och starka vindar på platsen.

Det var på måndagen den 17:e december som Kustbevakningens flyg upptäckte utsläppet i samband med en rutinflygning. Vraket ligger på 82 meters djup. Totalt ska cirka 80 kubikmeter dieselolja finnas ombord.

Sedan läckaget upptäcktes har Kustbevakningen övervakat platsen och haft beredskap ifall situationen skulle förändras.

Fartyget Finnbirch förliste 2006 till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.

2007 anlitades ett brittiskt fartyg för att sanera oljan ombord men på grund av hur vraket ligger på havsbotten gick det inte att tömma all olja.