KBV 316 Foto: Kustbevakningen

Fartyg

Inom Kustbevakningens verksamhetsområden är fartygen och deras utrustning de främsta redskapen för att uppfylla de uppdrag som ålagts myndigheten. För att bibehålla en hög sjösäkerhet och möjliggöra användningen av modern teknik utvecklas och uppdateras fartygen och utrustningen kontinuerligt. De senaste tillskotten i fartygsflottan är de tre kombinationsfartygen KBV 001 Poseidon, KBV 002 Triton och KBV 003 Amfitrite och fartygen KBV 031-KBV 034.

I Kustbevakningens fartygsflotta finns bland annat övervakningsfartyg, kombinationsfartyg, miljöskyddsfartyg och svävare. Specifik information om fartygen hittar du i Fartygskatalogen.

Kustbevakningen använder också högfartsbåtar, rib-båtar, arbetsbåtar, strandbekämpare och vattenskotrar.