Foto: KBV 307

Miljöskyddsfartyg

Kustbevakningens miljöskyddsfartyg används i första hand för oljebekämpning och i andra hand för övervakning. Läs mer om dem genom att klicka på respektive fartygsnamn nedan.