Pråmar

Kustbevakningen har idag en större pråm som används för lagring av upptagen olja. Läs mer om den i pdf-filen nedan.