Foto: Kustbevakningen

KBV 001-003

De tre kombinationsfartygen KBV 001 Poseidon, KBV 002 Triton och KBV 003 Amfitrite kan ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. KBV 003 är dessutom specialanpassad för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till sjöss.

Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen tjänstgör som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Miljöräddning till sjöss, brandsläckning och nödbogsering

KBV 001-003 har utrustning kraftfull oljeupptagning och läktringsutrustning, som möjliggör att pumpa över olja från ett fartyg till ett annat. De har även utrustning för brandsläckning och nödbogsering.

Att nödbogsera är en viktig uppgift men inte KBV 001-003:s huvuduppgift. Kustbevakningen ska kunna koppla, hålla och förflytta ett havererat fartyg till skyddad plats, tills en bärgare kan ta över. Att KBV 001-003 är kombinationsfartyg betyder att förmågan till storskalig oljeupptagning och brandbekämpning är lika viktig som bogseringsförmågan. 

Fiskeriövervakning och kontroll

KBV 001 och KBV 002 (liksom fartygen i KBV 031-serien) har delfinansierats av kontrollbidragsmedel från EU. Det innebär att minst 25 procent av verksamhetstimmarna som dessa fartyg gör på ett år, ska användas till fiskeriövervakning och fiskerikontroll.

Ett flertal av de fiskerikontroller som görs är EU-gemensamma och sker inom ramen för så kallade Joint Deployment Plans, JDP.