Nybyggnadsprojekt

För närvarande har Kustbevakningen två större nybyggnadsprojekt på gång, projekt KBV 031 och projekt KBV 312.

Kombinationsfartygen KBV 031 - 034

Nu är alla fyra kombinationsfartyg av typen KBV 031 från vid P+S Werften GmbH i Wolgast, Tyskland levererade till Kustbevakningen. Kombinationsfartygen ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag, till exempel sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Sjöövervakningsfartygen KBV 312 - 316

KBV 312-serien omfattar fem nya övervakningsfartyg, som ska ersätta äldre fartyg i den svenska kustbevakningsflottan. De byggs på ett varv i Estland. Fartygen i KBV 312-serien kommer bland annat att användas för övervakning, gränskontroll, fiskerikontroll, sjöräddning och i sjösäkerhetsarbete.