Följ bygget av 312

KBV 312: två fartyg levereras under våren

Av de fem fartygen som byggts i KBV 312-serien har tre levererats. De två som är kvar ska levereras under våren. KBV 315 ligger nästan färdigställd vid kaj och väntar på leveransprovturer. KBV 316 ligger fortfarande i hallen och blir klar i maj.

KBV 312: sammanfattning

Den 24 maj 2012 levererades det första fartyget i serien; KBV 312 till Falkenberg. Drygt tre månader senare, 6 september 2012, levererades den andra fartyget; KBV 313 till Oxelösund. Det tredje fartyget levererades till Kustbevakningen och Gävle den 9 november 2012.

KBV 312: vecka 21

Inför leveransen som är beräknad till slutet av maj 2012, genomförs nu de sista sjöproverna av KBV 312. Fartygen KBV 313 till KBV 316 byggs parallellt och befinner sig i olika stadier av byggprocessen.

KBV 312: vecka 16

Bygget av de fem nya kustbevakningsfartygen i Estland fortskrider med allt högre intensitet. Fyra fartyg är nu under byggnation i olika stadier, samtidigt.

KBV 312: vecka 7

Baltic Workboats har sjösatt det första fartyget, KBV 312 och tester av systemen vid kaj pågår under de närmaste veckorna. Leverans är planerad till mitten av april.

KBV 312: vecka 46

Arbetet med att bygga fartygen inom KBV 312-serien går framåt i snabb takt. För tillfället byggs tre fartyg parallellt.

KBV 312: vecka 36

Den 1 september 2011 sjösattes KBV 312 för de första sjöproverna.

KBV 312: vecka 28

Däcket på KBV 313 är nu lagt och samtidigt fortsätter arbetet med KBV 312.

KBV 312: vecka 19

Skrovet och styrhytten med ritningar är slutbesiktigade och godkända av Lloyds klassningssällskap. Även STA som var med på besiktningen tyckte att det såg bra ut.

KBV 312: vecka 12

KBV 312 har tagits ur jiggen och ställts upp på pallning för utvändig skrovsvetsning.