Foto: Claes Axståhl

Flygplan

Kustbevakningen har tre avancerade flygplan för sjöövervakning av typen Dash 8 Q-300. De benämns KBV 501, 502 och 503. Hemmabasen är Skavsta flygplats i Nyköping. Våra flygplan möjliggör en hög beredskap för miljö- och sjöräddningsinsatser till sjöss.

Övervakning och spaning bedrivs längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren året om, dygnet runt. Dessutom förekommer regelbundet internationella uppdrag.

Varje flygbesättning består av två piloter och två systemoperatörer. Under flygningen har operatörerna hand om och ansvarar för spaningsutrustningen ombord.