Foto: Kustbevakningen

Spaningsutrustning

Spaningsradar ELTA EL/M 2022 A

Upptäcker och plottar fartygsekon på upp till 200 nautiska mils avstånd, beroende på flyghöjd. Plottade radarmål presenteras automatiskt i en taktisk plott.

IR/UV-skanner Argon AA 3503

IR- och UV-sensorer (infraröd respektive ultraviolett) används för att verifiera, dokumentera och beräkna t.ex. ett oljeutsläpp.

Elektro-optik Wescam MX 15

I radomen under flygplanskroppen finns tre kameror: dagsljusvideokamera med variabel zoom, IR-videokamera med fyrstegszoom, långdistansvideokamera med fast zoom (färg och svartvit) samt laserbelysning som möjliggör identifiering i mörker.

Digital videokamera Canon XL2S

Handburen videokamera.

Digital stillbildskamera Canon EOS 1DX

Handburen stillbildskamera.

Radiopejl DF 430

Radiopejl för att söka efter nödsändare.

Sidspanande radar (SLAR)

Sidspanande radar för detektering och dokumentering av bl.a. oljeutsläpp på upp till 40 km avstånd på vardera sidan om flygplanet.

Automatiskt identifieringssystem (AIS)

Visar fartygens namn, anropssignal, fartygstyp, kurs och hastighet med mera i det taktiska plottet.

Taktisk plott med landkarta och sjökort

Integrerar alla ovan nämnda sensorer och dokumenterar alla insamlade data.

Kommunikation

  • UHF- och Rakel-radio för kommunikation med egna enheter, räddningstjänst, polis, tull och ambulans.
  • Marin VHF för kommunikation med sjöfarten.
  • Mobil- och satellittelefon för samtal och dataöverföring.
  • Kortvågsradio och flygradio för röstkommunikation.