Foto: Claes Axståhl

Tekniska data KBV 501-503

Flygplansspecifikationer

 • Längd: 25,7 m
 • Vingbredd: 27,4 m
 • Höjd: 7,5 m
 • Motorer: Två Pratt & Whitney Canada
 • PW123 turbopropmotorer på vardera 2 500 hk
 • Fyrbladiga propellrar
 • Elkraftaggregat för strömförsörjning på mark
 • Tryckkabin
 • System för buller- och vibrationsundertryckning (ANVS; Active Noise and Vibration Suppression System)
 • Maxhastighet: 243 knop IAS (Indicated Air Speed)
 • Max startvikt (MTOW; Max Take Off Weight): 19 505 kg
 • Max bränslekapacitet: 4 420 kg

Cockpitutrustning

 • Navigeringsdator: Två FMS-system (Flight Management System) av typen UNS 1-F
 • Kollisionsvarningssystem: TCAS II, ACAS II
 • Terrängvarningssystem (EGPWS).
 • Digitalt kartsystem: Rörlig karta
 • Förberett för automatiskt övervakningssystem (ADS) för Nordatlantregionen
 • Autopilot
 • Väderradar
 • VHF/UHF/HF-breddfrekvensband för röstkommunikation

Kabinutrustning

 • Tre identiska operatörsplatser ger stor flexibilitet. Den tredje operatörsplatsen kan utnyttjas av eventuella observatörer, räddningsledare, koordinator samt för internutbildning.
 • Två observationsplatser med stora fönster för visuell spaning.
 • Utöver normalbesättning på fyra personer finns plats för sju passagerare
 • Pentry
 • Toalett
 • Öppningsbar dörr och fällare för livflottar
 • Utrustning för fällning av provtagningsbojar, lysfacklor m.m.
 • Lastutrymme