Foto: Kustbevakningen

Fakta om Kustbevakningen

Om Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Justitiedepartementet. Vi arbetar för liv, miljö och säkerhet till sjöss dygnet runt året om längs hela Sveriges kust.

Ansvar för miljöräddning till sjöss

Kustbevakningen har huvudansvaret i Sverige för miljöräddningstjänst på statligt vatten. Vi förebygger miljöbrott genom miljöövervakning och arbetar för en hållbar havsmiljö genom jakt- och naturvårdsövervakning. Genom ständig beredskap för sjöräddning och övervakning av sjötrafiken arbetar vi för att öka människors trygghet till sjöss.

Kombinationstanken

Miljöberedskapen kombinerar vi med sjöövervakning och brottsbekämpning. Alla tre delar ingår i vårt grunduppdrag. Kustbevakningen genomför kontroller inom en rad områden så som fiske, tull, gräns, farligt gods, lastsäkring, sjötrafik och bemanning. Vi har befogenhet att självständigt utreda utsläpp från fartyg samt brott som rör ratt- och sjöfylleri.

Samverkansmyndighet

För att klara vårt uppdrag bedriver Kustbevakningen en nära samverkan med flera olika myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Det gör oss till en effektiv resurs för samhället och medborgarna.

Över hela landet

Det finns 21 kuststationer längst Sveriges kust och en flygkuststation strategiskt utplacerade längs Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern. Klicka här för att se samtliga våra stationer

Internationella uppdrag

I takt med utvecklingen i Östersjöområdet och det ökade samarbetet inom EU, ökar också Kustbevakningens internationella arbetsuppgifter. Under de senaste åren har Kustbevakningen deltagit i flera insatser i Medelhavet på uppdrag av EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex. Sedan 2015 har över 10 000 människor räddats och ett 50-tal misstänkta människosmugglare gripits av Kustbevakningen.