Hantering av besättningsbyten för yrkessjöfarten skärps

Passkontroll

Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen har sett över under vilka förutsättningar myndigheten kan medge tillstånd till passage med fartyg över Schengenområdets yttre gräns vid ett annat ställe än ett gränsövergångsställe eller när gränsövergångsstället är stängt. Översynen innebär en skärpning av när sådana tillstånd kan medges.

Från den 19 augusti i år kommer Kustbevakningen endast i undantagsfall tillåta besättningsbyte som kräver in- och utresekontroll vid annan hamn än de som är upptagna som gränsövergångsställen eller utanför fastställda öppettider.

Dessa gränsövergångsställen, så kallade Border Crossing Points (BCP), listas på polisens hemsida.

Det är mycket viktigt att alla besättningsbyten anmäls i ett så tidigt skede som möjligt för besked om tillstånd till gränspassage innan fartyget anlöper hamn.

Ändrad 19 juni 2024 15:12

Dela

Polismyndighetens hemsida

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.