Brandrisk i skärgården

Två kustbevakare sprutar vatten på en pågående brand, i skogslik miljö

Just nu är risken för gräsbränder hög i flera delar av landet, framför allt i Skåne och Blekinge. Tänk på brandrisken om du vistas i skärgården.

En gnista eller glödloppa kan sprida sig långt med vinden och det kan ta upp till ett dygn innan glöden tar sig och orsakar en utvecklad brand.

Vid större bräder i skärgården blir Kustbevakningens uppgift ofta att transportera brandmän från kommunal räddningstjänst och förse dem med sjövatten för att släcka branden. Vi hjälper också till med släckningsarbetet.

Alla våra fartyg är utrustade med brandsläckningsutrustning för att kunna göra en snabb första insats.

Du kan se aktuella eldningsförbud på Krisinformation.se.

Ändrad 27 maj 2024 08:28