En energieffektiv fartygsflotta – hur då?

Kombinationsfartyg KBV 002 Triton till havs

Flera aktiviteter pågår för att minska utsläppen ifrån Kustbevakningens fartygsflotta. Analys av förbrukningsdata är exempelvis en liten, om än viktig nyckel som redan gett resultat.

- Flera av våra större fartyg har kunnat minska sin förbrukning avsevärt genom att anpassa exempelvis hastighet och antalet motorer som körs utifrån verksamhetens behov, berättar Jonas Nilsson, utvecklingsingenjör på Kustbevakningen.

Det låter enkelt, att sänka farten borde inte vara något komplicerat. Men det handlar om relativt små justeringar, men som har stor effekt.

Stora vinster både för miljön och ekonomiskt

Arbete pågår med att ta fram en utbildning i ”Eco-shipping”, där det också för delar av den operativa personalen ska ingå en praktisk del som genomförs i simulatorer. Målet är att kunna minska 10-20 % av Kustbevakningens totala bränsleförbrukning kopplat till fartygsflottan, kanske mer.

Det handlar inte bara om vinster kopplat till miljön utan på sikt även ekonomiskt.
- Utbildning och investering i simulatorer är kostsamt men enligt kalkylen finns det en möjlighet att gå plus redan andra året, om insatsen genomförs som tänkt och faller ut som planerat, berättar Jonas.

Minskning med 753 ton

Jonas Nilsson brinner för ämnet och har arbetat med energieffektivisering och fossilfri omställning av Kustbevakningens fartygsflotta i flera år.
- Jag har arbetat mycket med att analysera förbrukningsdata och hur fartygen beter sig, sedan har jag följt upp och gett tips utifrån det.

2023 minskade utsläppen ifrån Kustbevakningens fartyg med nästan 753 ton, det motsvarar 342 flygresor tur och retur till Thailand.
- Engagemanget är stort hos många enheter i vår operativa verksamhet, det är deras insatser utifrån den analyserade datan som framförallt gör att kurvan börjar peka neråt, berättar Jonas och lyfter att det inte bara handlar om utbildning utan även rätt verktyg och mätning.

Planen är att få till ett energimätningssystem, till en början blir det ett försök med en offlinelösning där man från bryggan på ett eller två av Kustbevakningens större fartyg ska kunna se direkt hur energiförbrukningen ser ut, och på så vis direkt kunna vidta eventuella åtgärder. 
- Förhoppningen är att framåt kunna utveckla det till att vara ett uppkopplat system för hela fartygsflottan, men där har vi inte alla bitar på plats i dagsläget, avslutar han.

Ändrad 3 maj 2024 15:59