Krävande insatser trots färre migranter över Medelhavet

Besättningen på KBV 475 vid överlastad migrantbåt. Foto: Frontex.

Besättningen på KBV 475 vid överlastad migrantbåt. Foto: Frontex.

Under årets första månader har migrantströmmarna över centrala Medelhavet, där Kustbevakningen och polisen har besättningar under vinterhalvåret, minskat med 70 procent jämfört med i fjol.

Huvuduppdraget för de svenska besättningarna är gränsbevakning till havs och vi har befogenheter att vidta åtgärder för att förhindra smuggling av människor och narkotika. Vårt arbete koordineras av Frontex och leds av värdlandets myndigheter, i det här fallet Italien. Migranterna omhändertas i land av de italienska myndigheterna som sköter registrering, intervjuer och utredningar om varje persons möjlighet att stanna inom EU.

Minst hundra sjömil över havet

De senaste veckorna märks en ökning av antalet migranter igen då vädret varit lugnare, men den minst hundra sjömil långa färden över Medelhavet är ofta väldigt osäker. Enligt internationell lag är alla fartyg skyldiga att bistå vid sjöräddningar, det gör även våra besättningar.

– Vi är på tårna hela tiden, alla situationer är skarpa händelser. Oavsett om vi bogserar migranternas båtar till kaj eller de kommer ombord på vår ribbåt behöver vi vara skärpta, berättar Helén. Hon ingår i en av besättningarna, som består av tre svenskar och en italiensk liaison officer, vars uppgift är att hålla i kontakten med de italienska myndigheterna.

Lördagen den 16 mars genomfördes en särskilt en krävande insats. Från en av Frontex övervakningshelikoptrar fick besättningen larm om en stålbåt som låg stilla mitt på havet, innanför EU:s yttre gräns.

– När vi kom fram såg vi att båten var helt överlastad med människor och fribordet till vattenlinjen bara en decimeter. Det var både män, kvinnor och barn ombord. Vi lade oss längs med deras båt och lastade först över barnen till oss, berättar Helén.

Migrantbåten sjönk

När migranterna började röra sig tog deras båt snabbt in vatten och sjönk.

– Allt gick jättefort. Vi fick rejäl slagsida på vår båt också, det var väldigt otäckt en stund, men så rätade vår båt upp sig. Folk hängde i fendrarna och i varandra och vi lyckades få upp alla ur vattnet.

Helikoptern kom till undsättning efter att befälhavare Niklas skickat ett mayday-anrop. Den gjorde flera svep över området för att se att inte någon låg kvar i vattnet. Totalt transporterades 59 personer till Lampedusa.

– Alla hjälptes verkligen åt. Vår liaison officer ombord, som vi gjort flera insatser med tidigare, och vi tre från Sverige är ett väldigt samtrimmat team, vi kan arbeta utan att behöva prata med varandra. Att vara på en Frontexmission är otroligt utvecklande, det har verkligen gett en annan dimension på det arbete vi utför som vi kan använda oss av på hemmaplan, avslutar Helén.

Ribbåten KBV 475 är full med migranter efter att deras båt sjunkit. Foto: Frontex.

Många migranter kommer i stålbåtar i väldigt dåligt skick. Foto: Kustbevakningen.

Fakta

Operation Themis, som Sverige deltar i under vinterhalvåret 2023-24, är Frontex operation i centrala Medelhavsområdet. Sverige stödjer den Italiens gränsbevakningen på Lampedusa med ribbåten KBV 475 och besättningar. Totalt arbetar sexton personer från svenska Kustbevakningen och Polismyndigheten på plats i Italien.

Frontex är EU:s gemensamma gräns- och kustbevakning vars uppgift är att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgränser. De svenska enheterna leds av värdlandets myndigheter och ingår i operationer som koordineras av Frontex.

Rutten över centrala Medelhavet, där Lampedusa ingår, var den mest trafikerade vägen för migranter till EU under 2023. 158 000 personer rapporterades komma den vägen under 2023, men under januari och februari i år rapporteras en 70-procentig minskning på den här rutten jämfört med samma månader i fjol.

De svenska besättningarna har eskorterat mer än tusen migranter till Lampedusa sedan uppdraget startade i oktober 2023.

Ändrad 27 mars 2024 11:10

Dela

Extern länk

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.