Tänk sjösäkert - glöm inte flytvästen

Kustbevakare bär flytväst i båt (alt)

Vi på Kustbevakningen är måna om att alla ska kunna vistas till sjöss på ett säkert sätt. Du kan också bidra!

Kan du larma kan du bli räddad

I Sverige mister cirka 20 personer livet varje år till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. En flytväst som är anpassad utefter dina behov är det i särklass viktigaste, men det finns fler saker att ha i åtanke. Värna om din och andras sjösäkerhet genom ha dessa korta punkter ”top of mind”: 

  • Använd ett vattentätt mobilfodral
  • Alltid flytväst på
  • Var inte ensam på sjön
  • Om olyckan är framme, larma 112

Många som förolyckas på sjön är alkoholpåverkade, var rädd om dig själv och andra genom att vara nykter till sjöss.

Hur fort kan du köra och ändå köra säkert?

Ute på öppet hav finns det många gånger inga hastighetsbegränsningar men du som båtförare ska alltid visa gott sjömanskap och anpassa farten efter omständigheterna.

Vid exempelvis hamninlopp eller trånga passager kan det finnas fartbegränsningar för att öka säkerheten, värna medtrafikanter, miljön och djurlivet. Dessa ser du i dessa fall i form av tavlor som visar högsta tillåtna hastighet.

Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar havsmiljö för alla.

Ändrad 21 maj 2024 15:57