Förstärkt skydd av kritisk undervatteninfrastruktur

Havsövervakningsflygplan KBV 502 sedd uppifrån

Kustbevakningen deltar under veckan i JEF-aktiviteten Nordic Warden som genom en ökad närvaro av fartyg till sjöss bidrar till skyddet av kritisk undervatteninfrastruktur.

Kustbevakningen bedriver under Nordic Warden sjöövervakning inom sitt ordinarie sjöövervakningsuppdrag och bidrar i samverkan med Marinen till en aktuell sjölägesbild.

Nordic Warden inleddes den 3 juni där nationerna i JEF turas om att förstärka patrulleringen av Östersjöregionen. Den här veckan deltar Sverige genom Marinen och Kustbevakningen med närvaro både i Östersjön och på Västkusten. Med hjälp av fartyg och fasta sensorer byggs en sjölägesbild som ger information om vad som rör sig ute till sjöss. Denna lägesbild delas mellan alla deltagande nationer och myndigheter.

I December 2023 genomfördes en liknande aktivitet för skydd av kritisk undervatteninfrastruktur.

JEF, Joint Expeditionary Force, är ett Försvarssamarbete mellan tio länder som leds av Storbritannien. En snabbinsatsstyrka ska kunna sättas upp som kan agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris med fokus på norra Europa. Sverige har deltagit sedan 2017.

Ändrad 26 juni 2024 12:24

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.