Gemensam miljöövervakning i Bottniska viken och Finska viken

KBV 501 i luften

Kustbevakningen har tre flygplan av typen Dash 8 Q-300.

Inom ramen för HELCOM-samarbetet flyger Kustbevakningen under våren mer frekvent i finskt luftrum. Den civila havsövervakningen för att upptäcka och rapportera utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen är ett samarbete som pågår sedan många år.

Under våren 2024 kommer Kustbevakningen under ett antal ordinarie flygpatruller att, utöver de svenska havsområdena, också övervaka Finlands för att upptäcka, identifiera och rapportera utsläpp.

Flygningarna i finskt luftrum samplaneras med Gränsbevakningsväsendet. Den första äger rum torsdagen 2 maj.

Svenska Kustbevakningen och finska Gränsbevakningsväsendet delar operationsmiljö, då ländernas havsområden är delvis angränsande. Det är förmågehöjande för bägge ländernas miljöräddningsuppdrag att när behovet uppstår kunna samarbeta, både över tid och i specifika ärenden eller händelser.

Enligt Helsingforskommissionen HELCOM, från 1974, samarbetar Östersjöländerna kring havsrelaterade frågor som till exempel miljöövervakning och miljöräddning till sjöss. Länderna har kommit överens om att stödja varandra vid händelser som ett land ensamt inte klarar att lösa, vilket gör ländernas respektive förmågor ömsesidigt förstärkande.

Samarbetet mellan länderna bygger på en lång tradition, både på och över ytan. Ett liknande samarbete om miljöövervakning från luften har Sverige också i södra Östersjön med Danmark och Tyskland.

Ändrad 30 april 2024 09:07

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.