Kustbevakningen uppmärksammar anslutningen till Nato

Utanför Kustbevakningens kontor I Karlskrona vajar nu Natoflaggan, den svenska flaggan och Kustbevakningens flagga. Foto: Mikael Månsson.

Utanför Kustbevakningens kontor I Karlskrona vajar nu Natoflaggan, den svenska flaggan och Kustbevakningens flagga. Foto: Mikael Månsson.

Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga både det militära och det civila försvaret. Kustbevakningen uppmärksammade anslutningen till Nato med en flaggceremoni under måndagen den 11 mars 2024.

Utanför Kustbevakningens lokaler på Stumholmen i Karlskrona vajar nu den svenska flaggan, Kustbevakningens flagga och Natoflaggan, sida vid sida.

− Kustbevakningens bidrag inom Natosamarbetet är prioriterat, det stärker vår motståndskraft. Natos grundläggande värderingar om fred, frihet och demokrati, är också vad Sverige bygger på. Det är värt att slå vakt om och försvara. Medlemskapet i försvarsalliansen stärker det civila försvaret och ökar motståndskraften, i alla lägen på hotskalan, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin i en kommentar.

Uppdraget oförändrat

För Kustbevakningen förändras inte uppdraget i och med att Sverige är med i Nato. I praktiken kommer det åtminstone i ett första skede handla om:

  • att säkerställa sambands- och kommunikationssystem
  • att hantera ett ökat ärendeflöde och Natoklassificerade handlingar
  • fler övningar, med andra civila myndigheter och med Försvarsmakten
  • fler begäran av biträden, framför allt till Polismyndigheten
  • att vi i förhållande till våra nordiska grannar behöver öva tillsammans och identifiera brister i samordning och kommunikation.

Ändrad 11 mars 2024 15:34

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.