Många vill utbilda sig till kustbevakare

Kustbevakningens emblem

Den 2,5 år långa utbildningen till kustbevakare lockar många sökande.

Intresset för att bli kustbevakare är fortsatt stort. 777 personer har sökt till de 24 platserna på grundutbildningen som börjar i augusti i Karlskrona.

Grundutbildningen till kustbevakare är en betald utbildning och tar som längst 2,5 år. Om man redan läst högskolekurserna Fartygsbefäl klass VII och/eller Maskinbefäl klass VII blir studietiden kortare.

Höga krav på personlig lämplighet med förmåga att hantera myndighetsutövning ställs för att antas, liksom personlig mognad, gott omdöme och god samarbetsförmåga. 

– Det är med glädje jag tagit emot informationen om att ett så stort antal personer sökt till grundutbildningen för att bli kustbevakare. Detta visar att Kustbevakningen lyckats med att presentera och kommunicera vårt uppdrag. Ett uppdrag som över tid behöver stärkas och utvecklas, säger Pär-Åke Eriksson, chef för den operativa avdelningen.

Det är en stor åldersspridning bland de som söker till utbildningen. I den senaste ansökningsomgången var den största ålderskategorin 20-25-åringar, men mer än en fjärdedel är äldre än fyrtio år. 

– En vanlig fråga vi får är om vi har någon övre åldersgräns för att söka till utbildningen. Det har vi inte, säger Lisa Lindqvist och Sandra Jonsson på Kustbevakningens HR-enhet. 

En längre urvalsprocess väntar

Nu väntar ett stort rekryteringsarbete. Intervjuer startar i slutet av februari och kommer att pågå under tre veckor. Inledningsvis kommer drygt hundra personer att intervjuas och därefter görs ett nytt urval där hälften går vidare till psykologiska, fysiska och praktiska tester, både Kustbevakningens egna och på Plikt- och prövningsverket.

Nästa ansökningstillfälle är i sommar till kursstarten i januari 2025.

– Vi behöver fortsätta vårt arbete med att attrahera kvinnor att söka grundutbildningen. Denna gång var andelen kvinnliga sökande 17 procent, vilket är en mindre nedgång jämfört med de senaste ansökningsomgångarna, säger Lisa Lindqvist och Sandra Jonsson.

Ändrad 19 februari 2024 14:06

Dela

Kontakt

Kustbevakningen Karlskrona

Växel: 0776-70 70 00

Fax: 0455-105 21

Box: 536

371 23 Karlskrona

Besöksadress: Stumholmen, Karlskrona