Nära samarbete lade grunden till utredningen av Nord Stream-sabotaget

Stora utsläppet Nord Stream 1 220928

Svenska myndigheter kunde snabbt komma på plats när Nord Streams gasledningar saboterades 26 september 2022. En omfattande samverkan lade grunden för den utredning som åklagarmyndigheten lett, men som nu lagts ned. Förundersökningen nådde ett läge då myndigheterna har en god bild av händelsen men ingenting har framkommit som tyder på att Sverige eller svenska medborgare varit inblandade i attentatet som skedde på internationellt vatten, meddelande åklagarmyndigheten den 7 februari 2024.

Flera myndigheter inledde snabbt ett intensivt samarbete för att kunna lösa flera olika uppgifter, i den svenska ekonomiska zonen, det vill säga utanför Sveriges territorium.

– Samverkan kan ibland uppfattas som ett slitet uttryck, men hur betydelsefullt det är med samverkan, är Nord Stream-händelsen ett utmärkt exempel på. Det är så här det är tänkt att fungera när svenska myndigheter samarbetar effektivt, säger Kustbevakningens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Med stöd av marinen bistod Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen med åtgärder för att säkra platsen, undersöka området och ledningarna och samla information inom ramen för brottsplats- och förundersökningen.

– Kustbevakningen agerade snabbt, i första hand utifrån miljöräddningsuppdraget, men också för att bistå andra myndigheter med vår resurs och kompetens. Med gemensamma och samtidiga ansträngningar når vi i en mycket ovanlig situation resultat, i svensk ekonomisk zon men utanför vårt territorium, säger Lena Lindgren Schelin.

Kustbevakningens egna uppgifter, framförallt kopplade till det pågående gasutsläppet, innebar att övervaka utsläppen, övervaka sjötrafiken i området, upprätthålla beredskap för miljöräddning och att bistå sjöfarten. Flera fartyg i området anropades med uppmaningen att välja en annan kurs för att inte riskera att komma för nära utsläppet som kan liknas vid ett stort uppkok. Under den första och mest intensiva fasen nådde uppkoket en utbredning av nästan ett tusen meter och flera tiotals meter upp i luften.

Händelsen är unik, Kustbevakningen har aldrig tidigare stått inför en liknande händelse.

– Tack vare myndighetens kompetens, förberedelser inför oväntade händelser och engagerade medarbetare, kunde vi bidra med vår del i hanteringen, säger Lena Lindgren Schelin.

– Framgångar byggs genom att vi har väl utvecklade kontakter, har tillit till varandra och att varje myndighet agerar fullt ut inom sina respektive mandat. Tillsammans blir vi starkare än var och en utifrån sitt eget uppdrag och förmåga. Ett plus ett blir tre, säger Lena Lindgren Schelin.

Ändrad 7 februari 2024 10:24

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Kustbevakningens information under händelsen