Nystart för Sjöövervakningsrådet

Omvärldsläget gör det angeläget att hela tiden vässa kunskaper och metoder för hur vi samarbetar och delar information. I slutet av april träffades företrädarna för Sjöövervakningsrådet för en nystart i syfte att höja ambitionsnivån ytterligare.

Kustbevakningen har ansvaret för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. Samordningen sker genom ett sjöövervakningsråd som i nuläget omfattar ett tiotal myndigheter. Ambitionen höjs, meningen är att rådet etableras på tre olika nivåer: den strategiska, den operativa och den taktiska.

— Vi har under flera år arbetat med att samordna och förmedla civil sjöinformation till myndigheterna i Sjöövervakningsrådet, men vill nu ta klivet och öka möjligheterna att hantera och dela information inom rådet på ett ännu bättre sätt, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Omvärldsförändringar gör att sjölägesbilden är dynamisk. Med en lägesbild som grund, gynnas beslutsfattande. Insamling och bearbetning av data är avgörande.

— Ambitionen är att vässa analysförmågan och kunna redogöra för trender och tendenser av relevans för såväl uppdragsgivare som andra aktörer som har verksamhet ute på haven, säger Lena Lindgren Schelin.

För att arbetet ska bli effektivt inom Sjöövervakningsrådet är det centralt att identifiera relevanta samverkansforum där sjölägesbilden kan bidra.

Deltagande myndigheter

  • Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, Polismyndigheten, SMHI, Tullverket, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges geologiska undersökningar, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.
  • Att samordna civil sjöövervakning och förmedla sjöinformation är ett av Kustbevakningens uppdrag enligt Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen.

Ändrad 7 maj 2024 15:00

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.