Pågående högfartsutbildning i Stockholms skärgård

Högfartsbåt KBV 454 i full fart

Om du vistas i Stockholms skärgård under veckan kan du möta flera av Kustbevakningens båtar i höga farter.

Vi utbildar våra aspiranter som en del i grundutbildningen och du kan se oss gira, göra snabba accelerationer och kraftiga fartreduceringar. För en utomstående kan det uppfattas som dåligt sjövett, men det finns en tanke bakom varje sväng och fartökning. Det är viktigt att vi övar på att hantera våra högfartsbåtar och hur de reagerar i olika hastigheter och väderförhållanden.

I skarpa situationer behöver Kustbevakningens personal kunna köra fort och navigera säkert. Men det handlar sällan om att hinna ikapp fartsyndare. Att komma fram snabbt kan vara livsavgörande vid sjöräddningslarm eller när vi bistår sjukvårdspersonal med transport. Situationer då varje sekund räknas.

Högfartsutbildningen sker under vecka 17 i Stockholms skärgård.

Ändrad 22 april 2024 15:42