Satsning mot den organiserade brottsligheten

Den 9 april presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2023.

Under 2023 har Kustbevakningen bidragit med information som gjort det möjligt för andra myndigheter att nå framgång i sitt arbete mot organiserad brottslighet. Flera brottsförebyggande initiativ har bedrivits mot avfallsbrott och brottslighet i hamnmiljöer.

Sedan 2009 bedriver tolv myndigheter på regeringens uppdrag ett gemensamt arbete för att bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet leds av Polismyndigheten. Till dessa myndigheter finns ytterligare ett antal som bidrar i arbetet.

Myndigheterna i satsningen

Myndigheter som deltar i satsningen:

Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Tretton nätverksmyndigheter är också kopplade till satsningen och deltar genom informationsutbyte, strategisk samverkan och medverkan i vissa operativa insatser:

Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Trafikverket, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län, samordnare av övriga länsstyrelser i satsningen.

Ändrad 10 april 2024 15:08