Stor insats mot utförsel av kontanter från Sverige

Samverkan mellan myndigheter i hamnområde

Foto från en annan gemensam insats i ett hamnområde. Foto: Marcus Månsson, Kustbevakningen.

I förra veckan deltog Kustbevakningen i en större myndighetsgemensam insats, under polisens ledning, då kontanter och egendom togs i beslag till ett värde av cirka 20 miljoner kronor.

Den största drivkraften för organiserad brottslighet är pengar, och kontanter är en stor del av den kriminella ekonomin där miljardbelopp årligen transporteras ut ur Sverige för att tvättas och återinvesteras i brottslig verksamhet.

Syftet med förra veckans insats var att minska utförseln av kontanta medel ur Sverige för att minimera återinvestering i brott, penningtvätt och terrorfinansiering. Får vi bort kriminellt kapital kan det inte återinvesteras i nya brottsupplägg, lyxvaror eller investeras i andra länder.

Det finns tydliga kopplingar mellan organiserad brottslighet och terrorfinansiering, och det finns organisationer i Sverige som bedriver en omfattande insamling till terrororganisationer. Kontanterna säljs vidare mellan finansiella aktörer i utlandet och tvättas på så vis i flera led. Slutligen köps kontanterna upp av internationella banker som skickar tillbaka pengarna till Sverige genom legitima kontanthanteringsföretag.

Samverkan mellan myndigheter stärker samhället och gör Sverige tryggare och säkrare. Kustbevakningen har bred erfarenhet av att arbeta i hamnar och kontrollverksamhet kopplad till sjötrafiken. Vi bidrog med vår erfarenhet under insatsen som kustbevakare från flera kuststationer deltog i.

Deltagande aktörer:

Säkerhetspolisen, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Europol, Dansk Polis: National enhed for Særlig Kriminalitet EAC - Efterretnings- og Analyse Center, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kronofogden, Kustbevakningen, Köpenhamnspolisen, Åklagarmyndigheten: Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Skatteverket, Kriminalvården.

Ändrad 17 april 2024 16:51

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.