TT-Line krävs på 1,2 miljoner kronor i vattenföroreningsavgift

Operation Marco Polo 231101 kl 9

Ett övervägande om vattenföroreningsavgift har skickats till rederiet för Marco Polo angående den olja som släpptes ut i Pukaviksbukten i oktober 2023. Avgiften, beräknad utifrån utsläppets storlek och fartygets bruttodräktighet, är 1,2 miljoner kronor.

Efter ett utsläpp från ett fartyg har Kustbevakningen flera uppgifter och skyldigheter. En av dem är att utreda och besluta om den administrativa sanktionsavgiften vattenföroreningsavgift, enligt Lag om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424). Ett övervägande, som rederiet har möjlighet att yttra sig över, föregår beslutet som fattas i ett senare skede.

Till grund för det övervägande som Kustbevakningen nyligen skickat till rederiet ligger fartygets bruttodräktighet på 15 955 brutto samt utsläppt mängd olja som omfattar 60 000 liter. Avgiften är beräknad till 1,2 miljoner kronor.

Kustbevakningen arbetar vidare med att sammanställa sina kostnader som uppstått i samband med miljöräddningsinsatsen. Enligt sjölagen ansvarar ägaren för kostnader för miljöräddning. Ersättningsnivåerna beräknas enligt avgiftsförordningen och är fastställda i samråd med Ekonomistyrningsverket. Beräkningen följer samtidigt de principer och den praxis som tillämpas internationellt och inom EU.

Fakta

Efter ett utsläpp från ett fartyg har Kustbevakningen flera uppgifter och skyldigheter:

  • att utföra miljöräddningsinsatser och sedan begära ersättning för dessa (inklusive i vissa fall säkerhet för betalningen)
  • att utreda och bistå vid förundersökning och lagföring av utsläppsbrott, inklusive i vissa fall handläggning av förskottsbetalning av dagsböter; jämför 11 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
  • att utreda och besluta om den administrativa sanktionsavgiften vattenföroreningsavgift (inklusive i vissa fall krav på säkerhet för betalning av avgiften; jämför 8 kap. lagen om åtgärder mot förorening från fartyg).

Ändrad 16 februari 2024 10:00

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.