Fakturering

Kustbevakningen övergår successivt till att endast ta emot elektroniska fakturor. Kustbevakningen accepterar inte fakturor i PDF-format som skickas via e-post.

Det finns flera sätt att skicka e-fakturor på:

Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Kustbevakningens elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2021003997. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

Via Kustbevakningens fakturaportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår fakturaportal för att registrera dem manuellt. Denna lösning är tänkt för mindre leverantörer som skickar få fakturor. Logga in och registrera på: fakturaportalen.se

Via andra kommunikationslösningar

Kustbevakningen använder systemleverantören Opus Capita för att ta emot e-fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Opus Capita. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

Kustbevakningens uppgifter:

Id hos Opus Capita: 2021003997
Organisationsnummer: 202100-3997
Kontakt: fakturacentralen@kbv.se

Beställarreferens på fakturan

Fakturor till Kustbevakningen måste alltid märkas med referens bestående av en treställig sifferkod. Denna ska uppges av beställare.

Vi vill ha en faktura per order, med undantag för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order.

Kontakta fakturacentralen@kbv.se om ni har frågor om till exempel beställarreferenser.