Undermeny

Om webbplatsen

Kustbevakningens webbplats informerar om myndighetens verksamhet.

Ansvar

Webbplatsen ägs av Kustbevakningen.

  • Kustbevakningens ledning har det övergripande ansvaret för myndighetens kommunikation.
  • Webbredaktionen ansvarar för webbplatsens inriktning, utformning, funktion och utveckling samt en stor del av produktionen.
  • Kustbevakningens IT-avdelning har ansvar för drift och underhåll av den tekniska miljön.

Innehåll

All information på webbplatsen har anknytning till Kustbevakningen och dess verksamhetsområden. Informationen på webbsidorna är generell och kan inte jämställas med juridiska dokument. Om texten på webbsidorna skiljer sig från den tryckta texten i beslut, yttranden, skrifter med mera så gäller den tryckta texten.

Vår ambition är att informationen på Kustbevakningens webbplats ska vara korrekt och aktuell, men vi kan inte garantera att den är fullständig. Webbplatsen kan innehålla felskrivningar, men vi rättar till dem så fort som möjligt.

Dokument som är tillgängliga på webbplatsen är publicerade av Kustbevakningen om inget annat anges. Information är ibland en länk till andra webbplatser. Kustbevakningen tillhandahåller dessa länkar som en service men frånsäger sig allt ansvar för innehållet i de länkade webbplatserna. Externa länkar öppnas i nytt fönster.

Upphovsrätt

Webbplatsens färg och form är anpassad till Kustbevakningens grafiska profil. Kustbevakningens logotyp får bara användas av Kustbevakningen.

Texter

Att använda texter från denna webbplats är tillåtet under förutsättning att källa anges.

Bilder

Bilder på denna webbplats får laddas ner och användas om källan foto: Kustbevakningen (eller eventuell namngiven fotograf) anges. De får dock inte användas i kommersiella syften. Bilderna får heller inte förvanskas eller förses med missvisande bildtexter.

Länkningspolicy

Länka gärna till Kustbevakningens webbplats. För att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad ber vi dig dock att inte använda vår logotyp som länk.

Personuppgiftsbehandling på webbplatsen

Kustbevakningen behandlar personuppgifter som lämnas på myndighetens webbplats i olika sammanhang. Behandling av personuppgifter regleras genom EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering.

Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som myndigheten samlar in när du använder vår webbplats. Det gäller också sådana personuppgifter som publiceras på webbplatsen, exempelvis bilder. Kustbevakningen ska därför se till att uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan tillämplig dataskyddsreglering. 

Läs mer om Kustbevakningens behandling av personuppgifter via länk här intill.