Vattenskoter

Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik.

När vattenskoterkörning sker i strid med bestämmelserna i sjötrafikförordningen eller sjölagen avseende till exempel störande körning, hastighetsöverträdelse och sjöfylleri, kan man rapporteras i enlighet med den praxis som gäller för övrig sjötrafik.

En vattenskoterförare kan även bli lagförd med stöd av Miljöbalken om han eller hon till exempel vistas i ett naturreservat under tider då detta är förbjudet. Läs mer om fågel- och sälskyddsområden på respektive Länsstyrelsens webbplats och/eller på Sveriges länskartor (länkar i högerspalten)

Vattenskoterförordningen

På grund det oklara rättsläget beträffande vattenskoterförordningen rapporterar Kustbevakningen tills vidare inte vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen. Läs mer i Kustbevakningens riktlinje till höger.