Resultatlösa dykningar efter olja i Pukaviksbukten

Dykningar i Pukaviksbukten

Dykare från Kustbevakningen har i samband med övning dykt på havsbotten i Pukaviksbukten för att om möjligt hitta eventuellt sjunken olja efter Marco Polo. Hittills har ingen olja hittats.

Dykare från KBV 003 Amfitrite har vid tre tillfällen dykt i området. De platser som varit aktuella har valts ut baserad på inkommen information om misstänkta oljefynd. Vissa platser har anvisats av Länsstyrelsen i Blekinge län. Sikten under ytan har varierat från god till obefintlig.

Ingen olja har hittats. Kustbevakningen utesluter i dagsläget inte att dyka vid fler tillfällen.

Oljan som läckte ut från Marco Polo var av en typ som under vissa förutsättningar sjunker under ytan, kan driva med strömmar eller helt sjunka och lägga sig på botten. När temperaturen i havet stiger finns möjligheten att den åter stiger till ytan eller når land. Eventuella oljefynd rapporteras till berörd kommun samt till Havs- och vattenmyndigheten.

Ändrad 16 april 2024 13:40

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.