Foto: Kustbevakningen

Organisation

Kustbevakningen har en nationell ledning som består av en verksledning och följande sex avdelningar: 

  • IT-avdelningen
  • Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen
  • Metodutvecklingsavdelningen
  • Operativa avdelningen
  • Personal- och ekonomiavdelningen
  • Avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd

Verksamhetens lednings- och stödfunktioner finns i Karlskrona, Göteborg, Stockholm, Härnösand och Nyköping samt vid ytterligare några orter.