Organisation

Från och med den första september 2016 har Kustbevakningen en ny organisation. Den nya organisationen innebär att Kustbevakningen skapar en nationell ledning som består av en verksledning och följande sex avdelningar:

  • Metodutvecklingsavdelningen
  • Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen
  • Operativa avdelningen
  • IT-avdelningen
  • Personal- och ekonomiavdelningen
  • Verksledningsstaben

Detta innebär att Kustbevakningen inte längre har några regionindelningar eller något huvudkontor. Verksamhetens lednings- och stödfunktioner kommer även fortsatt att finnas i Karlskrona, Göteborg, Stockholm och Nyköping samt vid ytterligare några orter. Den nya organisationen innebär ingen förändring för kuststationernas och flygkuststationens geografiska placering.