IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för verksamhetens IT-försörjning inklusive till fartyg, flyg och ledningscentraler samt att utveckla och tillhandahålla ett robust, effektivt och användarvänligt IT-stöd för myndighetens verksamhet. IT-avdelningen ska utveckla, vidmakthålla och leda myndighetens IT-strategi. I det arbetet ingår att genom prioritering, planering och beslut ansvara för IT-styrning i myndigheten. Avdelningen ansvarar också för inventering och avyttring av it-materiel.

Chef för IT-avdelningen är IT-direktör Patrick Borén.

IT-avdelningen har följande enheter:

  • IT-utvecklingsenheten
  • IT-driftsenheten