Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen

Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen ska försörja verksamheten med den tekniska och materiella förmåga som krävs, genom anskaffning, utveckling, vidmakthållande (förvaltning och underhåll) och besiktning av materiel samt genom att försörja myndigheten i fordons- och fastighetsfrågor.

Chef för materiel och lokalförsörjningsavdelningen är Henrik Jonsson.

Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen har följande enheter:

  • Lokalförsörjningsenheten
  • Teknikutvecklingsenheten
  • Fartygsteknikenheten
  • Miljöskyddsteknikenheten