Metodutvecklingsavdelningen

Metodutvecklingsavdelningen ska utveckla och reglera metoder och tillvägagångssätt för kustbevakningsverksamheten så att myndigheten på ett optimalt sätt kan leva upp till krav på operativ förmåga och att den operativa verksamheten stöds med effektiva och säkra metoder.

Chef för metodutvecklingsavdelningen är Per Strand.

Metodutvecklingsavdelningen har följande enheter:

  • Enheten för metodutveckling sjöövervakning
  • Enheten för metodutveckling räddningstjänst